Nog geen reacties

Kerkdienst 14 en 21 augustus

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.
LITURGIE VAN DEZE DIENST
KERKOMROEP HOFKERK Audio
YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio
MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Dream on

Zondag 14-aug.
Bijbellezing: Jeremia 23: 23-29; Lucas 12: 49-56
Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden
Verbinding is een woord dat we veel horen in deze tijd. En terecht, want daar komt het op aan; dat we zoeken naar wat ons verbindt, in plaats naar wat ons verdeelt. Maar is er een grens? In de lezingen van vandaag gaat het over verdeeldheid. Zo zegt Jezus dat Hij gekomen is om verdeeldheid te brengen. Hoe moeten we die woorden duiden? Jezus waarschuwt, net als de profeet Jeremia, voor leugens, voor eigen verzinsels en dromen, voor complottheorieën. Ook zo herkenbaar in onze tijd. Jezus onderkent het gevaar; juist deze dingen zorgen voor verdeeldheid: dat volk opstaat tegen volk, familie tegen familie. Daarom komt het aan op duidelijkheid, op grenzen aangeven, op zoeken naar de gerechtigheid van het Koninkrijk van God. Het komt aan op de droom, die geen eigen verzinsel is, maar op de droom van Gods Rijk van gerechtigheid en liefde. Een liefde die niet bedekt, maar die scheidslijnen aangeeft, die duidelijk maakt waar het om gaat. Hoe pijnlijk dat ook kan zijn.


De meeste mensen zijn deugnieten

Zondag zo 21 augustus
Voorganger: ds. Fred van Helden

De zomer is de tijd voor beschouwingen over het leven zittend onder de sterrenhemel met een glas wijn in de hand. Deze zondag wil ik u  meenemen in mijmeringen over de mens. Is de mens van nature goed of slecht? Of maakt de maatschappij en het milieu waarin we opgroeien ons zo.

Het zijn dogmatische kwesties. En normaal heb ik het niet zo op dogmatiek. Ze zegt me vaak te dwingend: “Zo zit het.” en knijpt daarmee het lucht uit het deeg. Om de lucht die het brood smaak geeft erin te houden, maak ik gebruik van de strip Casper en Hobbes, die in de jaren negentig populair was. Casper, die in de originele strip Calvin heet, genoemd naar Calvijn, is een 6 jarig ventje. Met zijn speelgoedtijger Hobbes, die in zijn realiteit tot leven komt heeft hij filosofische gesprekken over het leven, naast allerlei andere rottigheden, die hij uithaalt. Want Caspers wereld draait om hemzelf.

Hij zegt wel dat de mensen meer naar anderen moeten luisteren. maar sluit af  ‘naar mij bijvoorbeeld.’

Bij na nalezen van de strips valt mij op hoe het beeld van Casper, – in deze tijd –  steeds meer begint te lijken op het mensbeeld van nu.

We leggen het mensbeeld van Casper tegen dat van Paulus (bijv. in Romeinen 7:14-24a). die Augustinus maakte tot het idee van erfzonde. 

 – Geloof jij in de duivel? Je weet wel, een bovenaards kwaad, dat is toegewijd in verleiding, corruptie en de de ondergang van de mens?

– Ik vraag me af of de mens de hulp nodig heeft

– Je kan gewoon niet met dieren over deze dingen praten