Nog geen reacties

Kerkdienst 14 en 21 januari

HOFKERK | zondag 14 januari, 10 uur |

Dank en zegendienst ds. Fred van Helden

Voorganger: ds. Fred van Helden

Na ruim 12 jaar neemt ds. Fred van Helden afscheid als wijkpredikant van de Hof van Delftgemeente en van HI4. Hij zal verdergaan met een speciale opdracht als diaconaal predikant voor de Protestante Gemeente Delft.  In de dienst van dank en zegen gaat blikt ds van Helden terug en vooruit. De zegen over zijn nieuwe opdracht als diaconaal predikant ontvangt hij van stadspredikant  René Strengholt.

Na de viering onder de koffie zijn er enkele toespraken. We sluiten de ochtend af met een ‘diaconale maaltijd’ waarbij we brood delen met elkaar. Neemt u van huis twee (of meer) belegde broodjes of boterhammen mee voor deze maaltijd? Vóór de dienst wordt alles ingezameld, en dit wordt dan aan het eind van de ochtend rondgedeeld, samen met een kop soep.

Liturgie van deze dienst

Hofkerk kerkomroep

YouTube Hofkerk LIVE Stream


Zondag  is er Kindernevendienst in de Hofkerk.


VIERHOVENKERK | zondag 21 januari, 9,45 uur |

HI4 Winterdienst

Voorganger: ds. Barry Kriekaard

Op de 2e zondag van Epifanie laat ds. Barry Kriekaard iets zien wie Jezus is en waar hij voor staat. De gezamenlijk cantorijen werken aan deze viering mee.

Liturgie van deze dienst

Vierhovenkerk kerkomroep

YouTube Vierhovenkerk LIVE Stream


Zondag  is er Kindernevendienst in de Vierhovenkerk.


Vervoer naar de kerk

Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden?  Meldt je bij Johan Voerman j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307