Nog geen reacties

Kerkdienst 17, 24 en 25 december KERST

Adventsproject 2023 Weet jij hoe laat het is?

Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

De verwachting en de tijd verbeelden we met een grote klok op het projectiescherm. Eerst is het een gewone klok, met een wijzerplaat met wijzers. Maar daarna verschijnen verhalen op de wijzerplaat. Die verhalen laten zien hoe laat het is: ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg is.


VIERHOVENKERK |  zondag 17 december, 10 uur | 3e advent

Zondag 17 is er een HI4-dienst in de Vierhovenkerk, waarin we afscheid nemen van ds. David Knibbe. Er is dan GEEN dienst in de Hofkerk.

Lees meer > Ds. David Knibbe neemt afscheid

Dit is een tweelingdienst met die in de Wipmolen van 10 december. De lezingen in beide diensten zijn een psalm en een gedeelte uit Romeinen 12, waarbij vers 9 (‘Laat uw liefde oprecht zijn’) niet zonder reden in beide kerken gelezen zal worden. Psalm 130 klinkt in de Wipmolen, psalm 137 in de Vierhovenkerk.
Romeinen 12:1-9 wordt in de Wipmolen gelezen, het vervolg, Romeinen 12:9-21, in de Vierhovenkerk. Het thema is verlangen, wat in beide psalmen doorklinkt en in beide diensten een plaats krijgt.

Lees een uitgebreide toelichting in  nieuwsbrief 231  van de Vierhoevenkerk 


Vervoer naar de kerk

Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden? Geef je op bij Johan Voerman j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307


HOFKERK |  zondag 24 december, 10 uur | 4e advent

Het begint!

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Er zijn veel kunstwerken waar de aankondiging van Jezus verbeeld wordt. Vaak wordt Maria afgebeeld als sereen en deemoedig aanvaardend wat de engel Gabriël aan: dat zij zwanger zal worden en een kind zal baren dat Zoon van God zal worden genoemd. Overgeslagen wordt hoe Maria eerst nog wel wat vragen heeft. Wat gebeurt hier? En hoe kan dit alles gebeuren? Pas als het woord overschaduwen valt (“….de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.”) reageert Maria instemmend. Zij is overtuigd: met dit kind begint een tijd van  gerechtigheid en vrede. Een tijd, dat mensen  – m.n. verdrukten – kunnen schuilen bij God.

Kerstmusical ‘De kleine klok’

Op deze zondag wordt in de Hofkerk de kerstmusical ‘De kleine klok’ opgevoerd. In de herberg ‘De kleine klok’ gebeurt alles precies op tijd, tot op de minuut. Maar wat als er iets gebeurt waar geen rekening mee is gehouden; wat als de komst van een kind zich aankondigt midden in de nacht? Lees meer > Kerstmusical ‘De kleine klok’


VIERHOVENKERK |  zondag 24 december, 21:30 uur | Kerstnacht

Kerstnacht ‘Thuis’

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Het woord ‘thuis’ heeft een warme klank. We horen er warmte in, veiligheid en gezelligheid. Maar Jezus is niet thuis als hij geboren wordt. Zijn ouders, Maria en Jozef, zijn onderweg om zich te laten inschrijven. Monddood en gedwongen door machten en krachten die bepalen wat zij moeten doen, vertrekken zij uit Nazareth naar Betlehem om zich te laten inschrijven in het volksregister. Daar wordt Jezus geboren op een plek bij mensen bij wie hij zich thuis voelt zo blijkt later uit zijn leven; in een stal bij herders, gemarginaliseerden. Thuis heeft blijkbaar niet alleen met een plek te maken waar je woont, maar ook met de mensen bij wie je je thuis voelt. Het doet ons ons afvragen; zou Jezus zich vandaag de dag thuis voelen bij ons? Zijn wij een thuis voor mensen die warmte, veiligheid en gezelligheid  zoeken? 


Vervoer naar de kerk

Dit jaar is de kerstnachtdienst in de Vierhovenkerk. Er is geen kerstnachtdienst in de Hofkerk. Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden? Geef je op bij Johan Voerman j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307


HOFKERK |  zondag 25 december, 10 uur | Kerst

Een nieuwe tijd begint

Voorganger: ds. Fred van Helden

In het adventsproject kwam elke zondag een klokkenmaker langs. Die wees op nieuwe tijd. Een tijd die je verwacht en naar uitkijkt, een tijd die al lang wordt voorspelt. Een  tijd die in je zingt.

Met kerst is het zover. De nieuwe tijd begint. Een nieuwe tijd voor een arm meisje, dat zwanger was, en de kans liep buiten de gemeenschap te komen te staan. Een nieuwe tijd voor een vader, die een rol van beschermer en behoeder krijgt. Een nieuwe tijd begint herders. Voor arme mensen gloort er hoop. Voor heel de wereld, die in bange tijden leven mag het leven opnieuw beginnen. De klok wordt op nul gezet.  En met mensen van goede wil  mag in het voetspoor dat dat kleine kind in de kribbe gaat lopen de wereld nieuw worden