Nog geen reacties

Kerkdienst 17 oktober

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze viering aanwezig zijn.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Stefanus wordt gestenigd

Zondag 17 oktober
Bijbellezing: Handelingen 7: 51 – 8: 8
Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Op deze zondag lezen we over Stefanus. Deze later heilig verklaarde volgeling van Jezus was de eerste martelaar. Hij stierf omdat een opgehitste menigte hem stenigde. Dat gebeurde nadat hij in daden en woorden getuigde van Jezus. Het was het startsein van een massale vervolging van volgelingen van Jezus en de gemeenten die waren ontstaan na diens opstanding, en de gave van de Heilige Geest met Pinksteren. Maar de vervolging werkt averechts. Het Woord van God verspreidt zich des te meer.
Het gebeurt vaker dat mensen elkaar pijn doen. En lang niet altijd met stenen, ook met woorden en op andere manieren kun je iemand pijnlijk raken. Hoe ga je daarmee om? En hoe voorkom je dat je zelf iemand pijn doet?

Zondag werelddiaconaat

Woorden kunnen veel bereiken. Ze kunnen mensen pijn doen, maar ook goed. Maar als woorden bij woorden blijven, en niet ondersteund worden door iemands daden, of gedrag, dan doen ze alleen maar kwaad. Het Hebreeuwse woord voor ‘woord’ houdt ook in dat je doet wat je zegt. Vooral in het diaconaat krijgt het Woord handen en voeten. In deze viering op zondag werelddiaconaat gaat onze aandacht uit naar plekken op deze wereld waar het evangelie in het bijzonder handen en voeten kan krijgen.