Nog geen reacties

Kerkdienst 18, 21 en 28 mei

HOFKERK | Hemelvaart

donderdag 18 mei

Donderdag 18 mei, 9.30 uur
Voorgangers:  ds. Caroline der Nederlanden & ds. Taco Smit

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus afscheid neemt van de leerlingen en opvaart naar de hemel. Dit feest brengt hemel en aarde dichterbij. In de poëzieviering op Hemelvaartsdag is er ruimte voor woorden en gedichten ; gedichten, ook zelfgeschreven gedichten,  We vieren deze viering in de Hofkerk samen met de Lutherse Gemeente. De viering begint om 9.30 uur!


HOFKERK | Zondag 21 mei

In de Kerkdienst tussen Hemelvaart en Pinksteren op 21 mei gaat voor in de Hofkerk ds. David Knibbe.


HOFKERK | Zondag 28 mei

Pinksteren; één hart en een nieuwe geest

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden
Lezingen: Ezechiël 11: 14-20, Handelingen 2: 1-14

Pinksteren is een feest dat nooit verveelt. Het blijft boeiend om te horen hoe na de hemelvaart van Jezus doorgaat, wat Hij in gang heeft gezet. En hoe door de Geest van God Jezus’ woorden en daden mensen blijven raken, en in vuur en vlam blijven zetten. Het is de apostel Petrus die in Handelingen 2 het voortouw neemt en uitlegt wat met Pinksteren gebeurt met de woorden “Neem het ter harte”. Ook in het boek Ezechiël gaat het over een hart. God belooft de ballingen bij terugkeer in Jeruzalem een ander hart; het versteende hart zal plaats maken voor een levend hart. Dat is het werk van de Geest : zacht maken wat verhard is, bijeenbrengen wat verdeeld is, helder maken wat troebel is. Wat hebben wij dat nodig in ons leven, en in de wereld van vandaag!