Nog geen reacties

Kerkdienst, 19 december

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze viering aanwezig zijn.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


LITURGIE VAN DEZE DIENST

KERKOMROEP HOFKERK  Audio beluisteren

 YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio  

MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Johannes wordt geboren

4 advent | Zondag 19 december
Bijbellezing: Lucas 1: 57-80
Voorganger: René Strengholt

Elke geboorte is een wonder, maar bij de geboorte van Johannes heeft het wonder een speciale dimensie. Deze geboorte was 9 maanden eerder door een engel aan zijn vader Zacharias aangekondigd. Omdat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth al op leeftijd waren, leek de boodschap van de engel hem ongeloofwaardig. Nu het ongedachte toch gebeurd is en het kind is geboren, is het Zacharias en Elisabeth duidelijk: God heeft een speciale bedoeling met dit kind. Ze geven het kind de naam die de engel had aangereikt, Johannes, de Heer is genadig. Nu God zijn woorden heeft waargemaakt en dit kind heeft gegeven, kan Zacharias niet langer zwijgen en zingt hij het uit, met een prachtig lied dat vertelt hoe God omziet naar zijn volk. Het baby’tje Johannes is hier een levend teken van. God doet wat Hij belooft. Dat kan ons ook vandaag inspireren bij alles wat er speelt in ons leven en in de wereld verder te kunnen kijken, Gods belofte te vertrouwen en het van Hem te verwachten.