Nog geen reacties

Kerkdienst 22 augustus

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze vieringen aanwezig zijn. Aanmelden kan bij binnenkomst.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


“Een klein beetje zekerheid graag!”

Lezing: Marcus 7 en 8
Zondag 22 augustus
Voorganger: ds. Marco Visser

In Marcus 7 staan twee wonderverhalen over een meisje en een dove man en Marcus 8 verhaalt over de wonderbare spijziging. Na die drie verhalen volgt een stukje over de farizeeën die ook graag een teken zien. In die verzen 10 tot en met 13 vragen ze om een bewijs dat Jezus door God is gestuurd. Maar Jezus gaat niet in op hun verzoek. Korte tijd later, in Marcus 8: 27-29 zegt Jezus dat hij de Messias is. Dit wordt meteen gevolgd door een aankondiging van zijn lijden. Zondag 22 augustus staan we vooral stil bij het fragment waarin Jezus met de farizeeën spreekt.