Nog geen reacties

Kerkdienst 22 en 29 oktober

VIERHOVENKERK |  zondag 22 oktober, 10 uur

Voorganger: ds. David Knibbe
Lezingen: Psalm 138; Korintiërs 4: 1-7

HI4- ZWO viering

De dienst van 22 oktober werd voorbereid met de ZWO-commissie. De eerste lezing is Psalm 138 en vers 3 wordt er met name uitgelicht: Kracht in mijn ziel (NBG 51), … mij bemoedigd en gesterkt (NBV 21) geeft aan dat God ons inspireert als wij Hem aanroepen. De tweede lezing is  Korintiërs 4: 1-7 .

ZWO -project

Tijdens deze eredienst geeft Marleen Belder een presentatie over haar bezoek aan het ZWO-project “Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India”. Dit project wordt gesteund door de HI4-wijkgemeenten samen met de Lutherse Kerk.
Enkele leden van de HI4 ZWO-commissie werken mee aan deze dienst. De commissie wil elk jaar een gezamenlijke dienst voorbereiden om het ondersteunde project goed onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.

Jubileum Christo Lelie

Bovendien staan we deze zondag stil bij het pensioen van Christo Lelie. Hij is niet alleen 50 jaar organist, hij is ook al 25 jaar aan onze wijkgemeente verbonden. En hij gaat door. Deze doorstart krijgt muzikale vorm door een aantal liturgische voorspelen die hij, Wim Loef en de cantorij zullen uitvoeren. Ook zal de cantorij het Onze Vader uitvoeren zoals Christo het heeft getoonzet toen hij nog op het conservatorium was.. Muziek en dienstvaardigheid, een betere combinatie is er niet om de Heer te loven!

Dick de Haas en David Knibbe


Vervoer naar de kerk

We begrijpen dat de gezamenlijke vieringen u voor de vraag stelt ‘Hoe kom ik daar?’ Bij de Hofkerk staan auto’s klaar om u te brengen.

Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden? Geef je op bij Johan Voerman j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307  • Zondag is er Kindernevendienst in de Vierhovenkerk

HOFKERK |  zondag 29 oktober, 10 uur

Oogstdienst: God doet zijn hand toch open

Voorganger: ds. Fred van Helden en ds. Taco Smit
Lezingen: Habakuk 3:17-18

Zondag 29 oktober vieren we in de Hofkerk de Oogstdienst. De gezamenlijke cantorij van Lutherse gemeente en de Hofkerk verleent medewerking aan deze viering. We danken God voor al het goede dat we uit Zijn hand ontvangen. En ook staan we stil bij de klimaatcrisis en de wereld die eerder geweld dan vrede oogst.

Thema van de dienst is ”God doet zijn hand toch open.’  In vergelijking met oogst danken we ook al het goede, dat we in de kerk(en) mogen ervaren, en hoe dat ook onder druk staat. Maarten Luther wil net als Habakuk ons moed inspreken. “Zelfs als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten”.

Neem mee van je eigen (winkel)oogst

U kunt meedoen met de oogstdienst door zelf iets mee te nemen van uw eigen (winkel)oogst.  Dus pluk iets van uw (fruit)bomen of haal iets uit uw  groentetuin. Of koop in de winkel duurzame producten (rijst, pasta, groente in pot of blik. De ingezamelde producten gaan naar de voedselbank.

Kennismaking met Lutheranen

Na de dienst is er gelegenheid om nader kennis te maken met de broeders en zusters uit de Lutherse gemeente, die in 2024 hoopt samen te gaan met de protestantse gemeente Delft. Op een speelse manier gaan we in gesprek over wat onze tradities inhouden. Ds. Taco Smit verwoorde de lutherse traditie al eens met de woorden ‘ik mag leven’. Hoe zou jij in één zin jouw traditie verwoorden?


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Hofkerk.