Nog geen reacties

Kerkdienst 24 september en 1 oktober

HOFKERK |  zondag 24 september, 10 uur

Over wormen en de gunfactor

Voorganger: Caroline der Nederlanden
Jona 4, Matteüs 20: 1-16

De naam van het kinderboek verraadt het al. Rupsje nooitgenoeg heeft nooit genoeg. Bij de profeet Jona gebruikt God een vergelijkbaar beeld: een worm eet in één nacht een boom op, waardoor Jona in de verzengende hitte wenst te sterven. Het is een spiegel voor Jona’s opvatting dat hij de inwoners van Nineve wil laten boeten, ondanks hun berouw. Hij verwijt God Zijn goedheid. Ook in de Matteuslezing komt er een worm voor; dagloners kijken met scheve ogen naar de werkers die niet de hele dag gewerkt hebben, maar wel het loon krijgen voor de hele dag.
Wat is de worm die ons aanvreet? Als we kijken naar de klimaatverslechtering kan het zijn: wat maakt het uit wat ik doe? Het kan onze zicht op ‘heb je naaste lief’ vertroebelen. Welke wormen vreten ons nog meer aan, waardoor een ander iets misgunnen? Op deze zondag vlak voor de joodse Grote Verzoendag is het goed om hier over na te denken.


Afscheid ambtsdragers

Op deze zondag nemen we afscheid van Annelies Peterse als diaken. We willen haar heel erg bedanken voor haar inzet binnen de diaconie en het college van diakenen in de afgelopen jaren. Meindert Kroese verlengt zijn periode als diaken en wordt herbevestigd. Ook hem zijn we dankbaar voor al het werk dat hij al heeft verzet en we zijn blij dat hij nog even ‘aanblijft’. Maarten Kool heeft jarenlang met enthousiasme en inzet, de taak van jeugdouderling vervuld, waar we hem zeer dankbaar voor zijn, en gaat nu verder als ouderling kerkrentmeester.

Verder afscheid en bedankjes

Naast ambtsdragers is er in deze dienst ook gelegenheid om afscheid te nemen van Guy Hogenhout en Hilde Heijungs. Zij zijn voor de zomervakantie verhuisd naar Driebergen. Ook zij hebben veel gedaan voor onze gemeente, o.a. binnen het pastoraat, muziekgroep en de oppasdienst, en op deze zondag willen we hen daarvoor bedanken.  • Zondag is er Kindernevendienst in de Vierhovenkerk

HOFKERK |  zondag 1 oktober, 10 uur

Ja zeggen en ja/nee doen?

Voorganger: Fred van Helden
Lezingen: Ezechiël 18: 1-4, 25-32, Matteüs 21, 23-32

‘Kom uit bed!’, roept vader. Maar zoon lief wil.  Hij wil onder de dekens blijven liggen. En als papa  een verhaal begint over plussen en minnen en hoe hij wat kan bijdragen aan de balans in de wereld, vraagt hij. ‘Wat kan mijn bijdrage zijn? Ik ben maar klein.’ Vader legt uit dat de balans kan door slaan naar MIN, maar met elke goede daad ook naar PLUS.

Wat kunnen wij doen in deze wereld? Ezechiël laat zien dat rechtvaardig zijn niet met de genen wordt doorgegeven.  Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden. En hoe houdt je dit geloof vol? Zeg je JA en doe je NEE, of denk je het uiteindelijk toch niet te kunnen en doe je TOCH?

Geloven en doen  het is een uitdaging. De naald van je kompas wil graag gericht zijn God. Maar tal van dingen trekken als magneten de aandacht. Ze willen het kompas beïnvloeden. Hoe houd je je gericht op wat je hart je ingeeft en wat God wil


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Hofkerk.

VIERHOVENKERK |  zondag 8 oktober, 10 uur

HI4- viering

Let op    Zondag 8 oktober is er gezamenlijke viering van de Hofkerk en Vierhovenkerk.
Deze viering is in de Vierhovenkerk. Er is dan GEEN dienst in de Hofkerk. En dit is anders dan in het Kerkblad staat.

Reden voor het ‘samenvoegen’ van de diensten is dat de voorgangers van beide diensten door  omstandigheden hun dienst teruggaven en er niet voor beide diensten vervanging geregeld kon worden.

Vervoer naar de kerk

We begrijpen dat de gezamenlijke vieringen u voor de vraag stelt ‘Hoe kom ik daar?’ Bij de Hofkerk staan auto’s klaar om u te brengen.

Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden? Geef je op bij Johan Voerman
j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307