Nog geen reacties

Kerkdienst 25 september 2 oktober

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.
LITURGIE VAN DEZE DIENST
KERKOMROEP HOFKERK Audio
YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio
MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Storing of slecht geluid bij livestream

Over het algemeen horen we hele positieve geluiden over de LIVE-stream van de kerkdienst uit de Hofkerk. Daar zijn we blij mee. Soms horen we, dat het geluid te zacht staat. Dit is jammer want het geluid is heel belangrijk.

Vaak kunnen we dit ter plekke oplossen. Stuur direct een reactie in chat van youtube, of naar mail hofkerkdelft@gmail.com 


Generatie vrede

Zondag zo 25 september
Voorganger: ds. Fred van Helden
Amos 6: 1-10, Lucas 16:19-30

Er is een rabbijns verhaal, waar aan een rijke man gevraagd wordt om door een raam te kijken en vervolgens door een spiegel. Door het raam ziet hij mensen, die hulp nodig hebben, in de spiegel kijkt ziet alleen zichzelf. In principe zijn raam en spiegel hetzelfde, een stuk glas alleen het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver.

Zie je daardoor anders? Is het zo dat als je een laagje zilver, een laagje welvaart toevoegt, dat  je geen andere mensen meer ziet, maar alleen jezelf?

In de verhalen van vandaag lijkt het wel het geval. Er is aan het oordeel geen ontkomen aan voor de rijken die maar doorfeesten bij Amos, en voor de rijke man in Lucas ook niet. Net als Scrooge krijgt hij te horen dat er voor hem alleen de dood ligt te wachten, terwijl de arme Lazarus genoegdoening krijgt.

Wat is de boodschap? God kijkt naar de arme en redt hen en roept de rijken op zich om te keren.

Zondag 25 september sluiten we ook de vredesweek af. Thema daarin is Generatie Vrede. Een oproep om het laagje zilver weg te krabben van de spiegel en in vrede en rechte verhoudingen te leven met mensen die hulp nodig hebben.


Simchat Thora, de vreugde van de wet

2 oktober 2022 Israëlzondag
Voorganger Croline der Nederlanden
Psalm 1, Matteüs 5: 17, 18, Lucas 6: 27-38

Vreugde en wet; die twee woorden lijken in tegenspraak met elkaar. Maar wie ooit het joodse feest Simchat Thora heeft meebeleefd (of gezien), weet dat dat niet zo hoeft te zijn.Tijdens dat feest worden de thorarollen door de synagoge gedragen, er wordt gedanst en gezongen, en de thorarollen worden gekust. Blijdschap alom. Velen onder ons zullen zich zo’n vreugde om de wet nauwelijks voor kunnen stellen. Vooral in calvinistische en kerkelijke kringen heeft het woord ‘wet’ negatieve associaties. Het wordt geassocieerd met schuld, met tucht. Op deze zondag hopen we iets van die vreugde terug te vinden. En op deze Israëlzondag kunnen we er niet omheen; we gaan ook in op de huidige zorgwekkende verhouding tussen Israël en de Palestijnse gebieden. En bidden om sjaloom, vrede.