Nog geen reacties

Kerkdienst 27 februari, aswoendag en 6 maart 2022

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.  

U kunt weer bij de viering aanwezig zijn.  De 1,5 meter verplichting en de mondkapjes plicht is vervallen, maar we houden ons aan de adviesregels en delen één vak  in de kerkzaal in met meer ruimte tussen de stoelen.

Lees de actuele situatie>> Coronaregels in de Hofkerk


LITURGIE VAN DEZE DIENST

KERKOMROEP HOFKERK  Audio 

YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio  

MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Gods belofte

Zondag 27 februari
Voorganger: ds. F. van Helden

8 maart is het Internationale vrouwendag. Een dag die in het teken staat van de solidariteit van vrouwen over de wereld.  Dat lijkt met de #Metoo beweging, het sexueel geweld tegen vrouwen en de ongelijke positie meer dan ooit actueel.

In de zondag ervoor, 27 februari vieren we in de Hofkerk de wereldgebedsdag. Officieel heet het wereldgebedsdag voor vrouwen. Een dag met een geschiedenis, die teruggaat tot 1919. Nu is deze dag een internationaal gebeuren, waar 173 landen bij betrokken zijn. Elk jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo worden we bewust van de andere landen en culturen. We worden ook aangemoedigd om mee te voelen er mee te leven en  in gebed de lasten en problemen van andere landen en culturen te dragen.  We worden ook aangemoedigd om ons bewust te worden van onze talenten en die in te zetten in dienst van de samenleving. Gebed en actie zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden, en beide hebben een onmetelijke invloed hebben in de wereld.

Het thema van deze dienst Gods belofte n.a.v. Jeremia 29:11. Het volk dat weggevoerd is naar Babel krijgt een brief van Jeremia. Hij roept om je in te zetten voor de stad en geeft ook een belofte mee dat God hen zal laten terugkeren.

De stemmen van vrouwen die over de wereld naar het westen zijn gekomen, laten horen zijn hoe zij in angst of geïsoleerd leven


Aswoensdag

Woensdag 2 maart
Raamstraatkerk om 19.30u 

Op Aswoensdag begint de vastentijd. In een gezamenlijke viering met de Rooms Katholieke kerk, de Vierhovenkerk, de Hofkerk en de Lutherse gemeente kun je in de Raamstraatkerk om 19.30u een askruisje halen.

Waar komt deze traditie vandaan en wat betekent dat?

In de eerste eeuwen na Christus werd het in de kerk gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk waren dat  alleen de drie dagen voorafgaand aan Pasen. Pas aan het einde van de derde eeuw werd dat uitgebreid tot 40 dagen in analogie met Jezus die 40 dagen in de woestijn vastte. Vasten is een tijd van boete en inkeer, waarin je je (gedeeltelijk) onthoudt van voedsel. Omdat de zondagen niet worden meegerekend kom je terugrekenend van Pasen uit op een woensdag.

Tijdens de aswoendagviering worden de takjes verbrand, die de mensen met Palmpasen het jaar daarvoor hebben gekregen. Met de as wordt een kruisje getekend op het voorhoofd. Hierdoor word je je bewust van je kwetsbaarheid en sterfelijkheid. En wordt je aangezet om anders te leven.

De vastentijd luidt een periode in om je te bezinnen op hoe Jezus leefde en op het lijden, dat hij toen en mensen nu ervaren. Door bewust te leven en bepaalde dingen minder te doen, houd je tijd en geld over om meer te besteden aan waar het werkelijk om gaat: de liefde van God en hoe wij barmhartig kunnen zijn voor onze medemens.


Kriebels

Zondag 6 maart
Bijbellezing: 1 Samuel 1, 6-7, 2 Korintiërs 1: 15-22; Johannes 11:55 – 12: 11
Voorganger: ds. C. der Nederlanden

Dit is de 1ste zondag in de 40-dagentijd. Maria zalft Jezus’ voeten met kostbare olie. Judas veroordeelt haar gebaar. Verkwisting (in Judas’ ogen) staat hier tegenover zuinigheid. Het kostbare tegenover het nuttige. Overgave en eerbied tegenover de controle en de rede. Het eenmalige tegenover het reguliere. Had het geld niet beter gebruikt kunnen worden voor de armen, die we altijd om ons heen hebben?
Het is waar een mens met voldoende geld mee worstelt. Mag ik geld uitgeven aan iets wat (op het eerste gezicht) misschien geen nut heeft, of moet ik het delen met wie tekort komt? Mag ik feest vieren, of kan ik mijn geld beter aan mensen schenken die in nood zijn?
Het is een voortdurend wikken en wegen. Maar laten we oppassen om te oordelen. Beiden kunnen naast elkaar bestaan.
Jezus veroordeelt Maria niet. Zij had een vooruitziende blik. Zoals een lichaam bij de begrafenis wordt gebalsemd, balsemt zij Jezus. Zij ziet wat komt; Jezus weg zal uitlopen op zijn dood.


Zoekdienst 6 maart ‘Als de weg moeilijk is..’

De zoekdienst van zondag 6 maart is de tweede in de serie ‘onderweg’, over de woestijnreis van het volk Israël. Op indrukwekkende manier is het volk bevrijd uit de slavernij in Egypte en op weg gegaan naar het beloofde land. Maar de weg gaat door de hete, droge woestijn. Al snel hebben de Israëlieten een tekort aan voedsel en water. En gaan ze klagen. Wat hebben we aan onze vrijheid als we in de woestijn omkomen van de honger? Het vertrouwen op God, die hen bevrijdt heeft, verdampt bij de moeilijkheden in de woestijn. Toch hoort Hij ook nu hun klacht en zorgt op een bijzondere manier voor voedsel.. Zorgt dat ze verder kunnen.

Wat heeft dit verhaal ons te zeggen wanneer onze weg moeilijk is en we niet weten hoe het verder moet? De zoekdienst in de Nieuwe Kerk begint om 14.45 uur (inloop 14.30 u) en wordt geleid door stadspastor René Strengholt voorgaat. Van harte welkom!