Nog geen reacties

Kerkdienst 27 maart en 3 april 2022

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.  

U kunt weer bij de viering aanwezig zijn.  En gelukkig zien we steeds meer mensen terugkomen.


LITURGIE VAN DEZE DIENST

KERKOMROEP HOFKERK  Audio 

YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio  

MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Als iemand in Mij Blijft

Zondag 27 maart
Bijbellezing: Exodus 19:1-8 en Johannes 15:1-8
Voorganger: ds. Rob van Essen

Ds. Rob van Essen is de vervanger van ds. Caroline der Nederlanden die in quarantaine is

Dit is de 4e zondag in de 40-dagentijd. De vlag vertelt over de de wijnstok. Jezus gebruikt die wijnstok om de relatie van de leerlingen met hem duidelijk te maken.  dat kan een bloeiende relatie zijn, waarin je kracht krijgt en kan groeien. Maar die stroom kan stoppen als je niet meer in Jezus gelooft, en die vertrouwensband door kapt.


Wat is wijs?

Zondag 3 april
Bijbellezing: Spreuken 1:20-33
Voorganger: ds. Fred van Helden

Dit is de 5e zondag in de 40-dagentijd.
Deze zondag lezen we een bijzonder verhaal uit het boek Spreuken. Het gaat over de Wijsheid, die in de straten en op de pleinen haar stem laat horen. ‘Luister toch naar mij!’ roept ze.
Maar de mensen luisteren niet, waardoor ze zelf ongelukkig worden. Wie naar de Wijsheid luistert, hoeft niet bang te zijn voor het kwaad.

Waarheid staat in deze tijd en zeker in een oorlog onder druk. Ieder heeft zijn eigen waarheid en bestempelt dat van de ander als nepnieuws. Een grote vrijheid van meningsuiting zorgt er niet voor dat we ook beter de waarheid vinden.
Maar is precies waarheid? En wat heeft het met wijsheid te maken?

In joodse zin gaat wijsheid niet over meer kennis vergaren, maar vooral om het juiste handelen, om het goede doen. Daarin zit wijsheid.
Daarin zit ook de wijsheid en de waarheid van wie Jezus is.

Hij wijst ons erop voor wie het goed doen.