Nog geen reacties

Kerkdienst 29 augustus

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze vieringen aanwezig zijn. Aanmelden kan bij binnenkomst.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


“Een klein beetje zekerheid graag!”

Zondag 29 augustus
Lezing: Zacharia 4
Voorganger: R. Strengholt

Zacharia trad als profeet op in de tijd dat de eerste Joodse ballingen uit Babel naar Jeruzalem zijn teruggekeerd. De herbouw van de tempel stagneert door tegenstand en de Joden hebben er weinig vertrouwen in dat het project voltooid zal worden. Dan ziet Zacharia in zijn visioen een grote lampenstandaard die voor zijn olie gevoed wordt uit twee olijfbomen. Een engel legt de betekenis uit: de tempel zal op korte termijn afgebouwd worden. De engel zegt erbij dat dit niet zozeer lukt door eigen kracht of macht, maar door Gods Geest. De herbouw van de tempel en de herleving van het Joodse volk is in de eerste plaats Gods project, niet die van het volk zelf. Al worden mensen er voor 100% bij ingeschakeld. Hoe lezen we zo’n belofte van wederopbouw en groei in een tijd waarin het lijkt dat het met de kerk achteruitgaat? Kunnen we er moed uit putten om in het nieuwe kerkelijke seizoen te blijven bouwen aan de kerk en oog te houden voor de positieve dingen die gebeuren?