Nog geen reacties

Kerkdienst 3 en 10 december

Adventsproject 2023 Weet jij hoe laat het is?

Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

De verwachting en de tijd verbeelden we met een grote klok op het projectiescherm. Eerst is het een gewone klok, met een wijzerplaat met wijzers. Maar daarna verschijnen verhalen op de wijzerplaat. Die verhalen laten zien hoe laat het is: ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg is.


HOFKERK |  zondag 3 december, 10 uur | 1e advent

Hij komt!

Voorganger ds. Fred van Helden
Lezingen: Marcus 13:24-37

Iemand gaat op reis en laat het beheer van zijn huis over aan zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk te staan, om te zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam als die deurwachter is, zo kunnen mensen ook wachten op de komst van de Heer.


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Hofkerk.
  • Na de viering wordt er geoefend voor de Kerstmusical
  • Zondag 3 dec is er ook Tienerviering

HOFKERK |  zondag 10 december, 10 uur | 2e advent

Maak plaats!

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden
Lezingen: Johannes 1: 19-28, Jesaja 40: 1-11

Aan de overkant van de Jordaan verkondigt Johannes een bemoedigende boodschap. Hij verkondigt die boodschap niet in het beloofde land, maar hij vertelt van de bevrijding en de Bevrijder die aanstaande is in de woestijn, in de wildernis. Net als het volk Israël 40 jaar door de woestijn rondtrok voor zij door de rivier de Jordaan het beloofde land ingingen, zo staat hij aan de rand van het Beloofde Land, in Bethanië, het huis van de arme. Daar doopt hij de mensen die buiten het beloofde land moeten leven, met water. Het is een belofte; een symbolische gang door het water naar het beloofde land. 

Die plek in het Over Jordaanse, in Bethanië, is van belang.  Daar begint de Bevrijder naar wie Johannes verwijst, daar begint Jezus met zijn werk van het bevrijden van mensen. Het is de plek van de armen, de mensen die in onze samenleving aan de rand leven, en aan de kant worden geschoven. Zijn tijd, Jezus’ tijd, komt eraan; een tijd van gerechtigheid, van barmhartigheid en gastvrijheid. 

Nu, 2000 jaar later, bestaat er nog altijd onrecht en zijn er mensen die aan de rand van de samenleving moeten leven. En zien we nog altijd uit naar die tijd. Maar zijn er ook nu mensen, die niet ophouden te geloven dat die tijd van rechtvaardigheid en vrede zal komen en die daarvan getuigen in woorden en daden? Er is geen tijd te verliezen.


VIERHOVENKERK |  zondag 17 december, 10 uur | 3e advent

Zondag 17 is er een HI4-dienst in de Vierhovenkerk, waarin we afscheid nemen van ds. David Knibbe. Er is dan GEEN dienst in de Hofkerk.

Vervoer naar de kerk

Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden? Geef je op bij Johan Voerman j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307