Nog geen reacties

Kerkdienst 3 juli en 10 juli

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.
LITURGIE VAN DEZE DIENST
KERKOMROEP HOFKERK Audio
YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio
MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


En de zegen gaat door

Zondag 3 juli
Bijbellezing Ruth 4,  Matteüs 1
Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Ruth en Boaz krijgen een zoon. Maar de buurvrouwen van Naomi zeggen: aan Naomi is een zoon geboren. Om haar gaat het in dit Bijbelboek. Om hoe voor haar, die leeg terugkeerde uit Moab, de toekomst weer geopend wordt. Een zoon wordt geboren en hij is de voorvader van de koning, die Messiaanse trekken heeft, David. De zegen gaat door…
Het is goed om te beseffen dat daar een vrouw voor nodig is uit één van de volkeren buiten Israël: Ruth. Om de toekomst te openen hebben wij elkaar nodig, over grenzen heen. En we hebben mensen nodig die trouw zijn.


Zondag 7 juli
Voorganger: ds. Fred van Helden

Als we zondag 7 juli het Avondmaal vieren krijgen we allemaal een stukje broodje in onze handen.  Je pakt het niet zelf, maar je krijgt het aangereikt. En je krijgt maar een klein stukje, niet een heel brood. Waarom eigenlijk? Heeft u daar wel eens over nagedacht?

Met het avondmaal gedenken we hoe Jezus zijn leven geeft. Zijn lichaam wordt gebroken in zijn lijdensweg naar het kruis. Maar Jezus deelt ook al uit tijdens zijn leven, stukje s van zijn goedheid, van vertrouwen.

In het Onze vader leert Jezus ons ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Brood, de eerste levensbehoefte wordt verbonden aan het leven in gemeenschap, ‘ons.’ Het is er niet voor mij alleen.

Met de klimaatcrisis aan de ene en de boerenprotesten aan de andere kant worden we er des te meer met onze neus op de feiten gedrukt dat ons eten, ons consumentengedrag en de voedselproductie effecten heeft op mens en natuur; op boeren en mensen dichtbij en veraf, en op de biodiversiteit  en duurzaamheid.

God wij bidden voor boeren
die zich bedreigd voelen
om hun passie en roeping
te kunnen uitoefenen
om dieren te verzorgen
en gewassen te  verbouwen

God wij bidden u voor de natuur
voor planten en gewassen
voor dieren, insecten, vogels
die ruimte en voedingsgrond missen
om te kunnen overleven

God wij bidden voor bestuurders
die zich bedreigd voelen
om hun werk uit voeren.

God wij bidden om ons brood
Geef ons onze dagelijkse brood
Geef dat wij het gemeenschappelijke voelen
van dat ‘ons’
verbonden met elkaar,
boer, natuur, bestuurder, consument