Nog geen reacties

Kerkdienst 3 oktober

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze viering aanwezig zijn.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Gemeenschappelijk bezit

Zondag 3 oktober
Bijbellezing: Handelingen 4: 32-37, 1 Kor. 12:4-6
Voorganger: ds. F. van Helden

Voor veel mensen is de laatste 1,5 jaar een proces geweest van herijken en herbronnen. Wat is belangrijk en wat wil ik wel of niet wil oppakken? Nu we ‘het nieuwe gewoon’ zoeken, zijn mensen op zoek naar een plek waar ze zich geborgen weten met hun met een vragen en twijfels en waar ze geïnspireerd en uitgedaagd worden. De uitdaging om je plek weer te vinden is net zo groot om als om een taak te aanvaarden. Dat maakt deze tijd voor de kerk spannend en uitdagend.
In de bevestigingsdienst lezen we van de eerste christengemeentes. Hun kracht lag erin dat ze alles met elkaar deelden. Hun geld, maar ook hun zorgen. Hun gezamenlijke bezit was groter. Ze deelden een vertrouwen in een opgestane Heer, die hen draagt. Iedereen is daarin dienstbaar op zijn eigen manier met zijn eigen kwaliteiten