Nog geen reacties

Kerkdienst 31 december en 1 en 8 januari

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.
LITURGIE VAN DEZE DIENST
KERKOMROEP HOFKERK Audio
YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio
MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Storing of slecht geluid bij livestream

Storing of  klachten over de LIVE-stream van de kerkdienst uit de Hofkerk? Stuur direct een reactie in chat van youtube, of naar mail hofkerkdelft@gmail.com


Oudjaar; een reis door het labyrint 

Oudejaarsviering 31 dec 17.00 uur, gezamenlijke viering
in de Wipmolen, Professor Krausstraat 50, Delft

Voorganger: ds. F. van Helden

Op de drempel van het nieuwe jaar lopen we als door een labyrint nog eenmaal het jaar door; met bijbellezingen, gedichten, liederen en rituelen; langs punten van licht en donker, dankbaarheid en verdriet, hoop en vertrouwen. Een reis in ontvangen en dan geven.  Dit maal is de Oudejaarsviering bij de Immanuelgemeente, in de WIpmolen. Aanvang is 17.00uur.


  • Vervoer: Tussen 16.30 en 16.45 auto’s bij de Hofkerk staan om u naar de kerk en later weer thuis te brengen. Wilt u opgehaald worden of heeft u vragen:  Johan Voerman, j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307
  • Betaald parkeren:
    In de wijk Wippolder is er betaald parkeren tussen 12.00 en 24.00 uur. Hiernaast een kaartje met de parkeerautomaten. U kunt ook gebruik maken van een aanmelding bij de buurt-app. Ds. David Knibbe en een ouderling staan in de hal van de Wipmolen en aan hem kunt u uw kenteken doorgeven. Dit kost niets, maar het aantal plaatsen is beperkt.

We noemen hem …

Zondag 1 januari, Hofkerk

Voorganger: ds. C. der Nederlanden

Op de 8e (!) dag na zijn geboorte wordt Jezus besneden. Hij krijgt dan ook zijn naam; zijn naam die door de engel aan Jozef en Maria is meegedeeld. Deze naam vertelt al wie dit kind is en hoe hij van betekenis zal zijn voor de mensen: Jezus, Redder…redder van mensen, redder van de wereld.


  • Na de dienst is er gelegenheid om iedereen een gezegend nieuwjaar toe te wensen

HI4-dienst met Viering Avondmaal

zondag 8 januari om 10.00 uur in de Hofkerk.
Voorganger; ds. Hein Vaartjes

Zondag 8 januari is de eerste gezamenlijke HI4-viering. Deze is in de Hofkerk. Ds. Hein Vaartjes gaat voor. We vieren samen Avondmaal


  • Zondag 8 januari is er Kindernevendienst in de Hofkerk

  • Op deze 2de zondag van de maand kunt u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. U kunt hen helpen met een donatie in levensmiddelen. U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.

Let op: ook in de kerk draaien we verwarming een graadje lager. Dus doe een warme trui aan.