Nog geen reacties

Kerkdienst 5 en 12 novermber

HOFKERK |  zondag  5 november, 10 uur

Sterk als de dood: de liefde

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden
Lezingen: Hooglied 8: 6, 7; 1 Korintiërs 13

Op zondag 5 november noemen we in de gedachtenisdienst in de Hofkerk de namen van alle mensen van wie wij in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. We steken een kaarsje voor hen aan. Door hun naam te noemen blijven zij levend voor ons. Met het lichtje verbinden we hen met het Licht van God, dat aan vooraf ging en op ons wacht.

We lezen in de viering over de liefde. De keerzijde van liefde is pijn. Pijn om onbeantwoorde liefde, of pijn omdat twee geliefden gescheiden worden, bijv. door de dood. De liefde is dan niet voorbij, maar juist het gescheiden zijn doet pijn.  In de lezing uit Hooglied gaat het om de liefde tussen twee mensen. In 1 Korintiërs 13 gaat het om de liefde als levenskwaliteit, een gave die God ons heeft gegeven. Beiden weerspiegelen elkaar. In hoe mensen elkaar liefhebben, herkennen we Gods liefde voor ons mensen. En door hoe God ons liefheeft, houdt Hij ons een spiegel voor wat liefde inhoudt. En als wij iemand die ons dierbaar is verliezen, dan is het de liefde die ons redt en draagt. De liefde van de mensen om ons heen en de liefde van God.


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Hofkerk.
  • Zondag is er Tienerdienst in de Hofkerk

Sint Maarten door Egbert Modderman in de Martinikerk in Groningen

HOFKERK |  zondag  12 november, 10 uur

Delen van warmte

Voorganger: ds. Fred van Helden
Lezingen: Genesis 3, 20-21, Jacobus 2, 14-19, Lucas 3, 10-14

11 november is de dag dat de je lichtje branden mag en je langs de huizen mag om iets lekkers op te halen.  11 november is ook de dag van het einde van de 1ste wereldoorlog. En toe de mensen zeiden; ‘Dat nooit weer.’
Op deze zondag  een dag later wil ik inderdaad stilstaan bij Sint Maarten, de Romeins militair die zijn mantel deelde een arme naakte bedelaar.  We staan stil bij de mensen die geen eten hebben, en uitgekleed zijn in onze tijd.

Deze dienst is een dienst van Woord en gebaar . Samen met doven en slechthorenden zal ook het avondmaal gevierd worden, En ook daarin staat het delen centraal.

Collecte in blik

Op deze 2de zondag van de maand kunt u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. U kunt hen helpen met een donatie in levensmiddelen. U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Hofkerk.