Nog geen reacties

Kerkdienst 6 en 13 november

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.
LITURGIE VAN DEZE DIENST
KERKOMROEP HOFKERK Audio
YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio
MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Storing of slecht geluid bij livestream

Over het algemeen horen we hele positieve geluiden over de LIVE-stream van de kerkdienst uit de Hofkerk. Daar zijn we blij mee. Soms horen we, dat het geluid te zacht staat. Dit is jammer want het geluid is heel belangrijk.
Vaak kunnen we dit ter plekke oplossen. Stuur direct een reactie in chat van youtube, of naar mail hofkerkdelft@gmail.com


Gedachtenisdienst zondag 6 november

Op zondag 6 november noemen we in de gedachtenisdienst in de Hofkerk de namen van alle mensen van wie wij in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. We steken een kaarsje voor hen aan. Door hun naam te noemen blijven zij levend voor ons. Met het lichtje verbinden we hen met het Licht van God, dat aan vooraf ging en op ons wacht.

Gedachtenis Hofkerk

Op zondag 6 november om 10.00 uur is de gedachtenis in de Hofkerk. In deze viering worden alle leden van de Hofkerk, die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Voorganger is ds. Fred van Helden.

Tijd en eeuwigheid zullen centraal staan in de viering. Na een overlijden heb je het gevoel dat de tijd voor jou stil staat, terwijl die voor de wereld om je heen door gaat. Soms is er geen begrip voor en vragen mensen hoe lang is het nou geleden? Ze kunnen niet begrijpen dat het verdriet je nog aan grijpt en voor sommige  door de tijd heviger wordt.

Over rouwtijd, kalendertijd en vertraagde tijd hebben we het. Maar ook over de chronos kloktijd en kairos (de juiste tijd, het goede moment) Daar hebben de lezingen uit Prediker – alles heeft zijn tijd – en – de verwachting van de nieuwe hemel en aarde – uit Openbaring wat te zeggen. Voor God ben je nooit uit de tijd. Hij houdt ons vast in zijn tijd, zijn eeuwigheid.

Gedachtenis Lindenhof

Op zaterdag 19 november is er om 15.00u. een viering in de Hofkerk. Samen met de voorganger van verzorgingshuis De Lindenhof, Dennis Verboom, worden de namen genoemd van degenen die overleden zijn in het verzorgingshuis.


Collecte 6 november

‘De Buurvrouw’ wil ervoor zorgen dat mensen met een minimaal inkomen in Delft en omgeving kunnen profiteren van de welvaart van andere mensen.
Dat doen we door allereerst kleding en textiel in te zamelen. En deze later weer te verdelen onder de mensen die het nodig hebben.

Ook bij ‘De buurvrouw kunnen ze uw gaven goedgebruiken.

Want de hoge energie kosten raken hun ook.

Meer informatie: http://kledingbankdebuurvrouwdelft.nl/


Avondmaal op 13 november

Zondag 13 november is er een dienst van Woord en Gebaar. Deze Avondmaalsviering wordt getolkt in gebarentaal. Ds. Hein Vaartjes is de voorganger.

Collecte in blik

Op deze 2de zondag van de maand kunt u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. U kunt hen helpen met een donatie in levensmiddelen.

U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.

Meer informatie: https://voedselbankdelft.nl/