Nog geen reacties

Kerkdienst 8 en 15 mei

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk. 

LITURGIE VAN DEZE DIENST

KERKOMROEP HOFKERK  Audio 

YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio  

MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Erfgenamen

Zondag 8 mei
Bijbellezing: Numeri 27: 12-23; Johannes 10: 22-30
Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Een goede herder gaat de schapen aan het hart. Hij leidt ze naar vruchtbare streken, waar het veilig grazen is.

Een goed leider gaan mensen aan het hart. Hij stelt het belang van het volk voorop. Liefde en trouw zijn daarbij kernwoorden.

Mozes gaat sterven als hij aan de grens van het beloofde land is aangekomen. In de lezing van Numeri wordt zijn opvolging geregeld. Jozua neemt het stokje over.

In de Johanneslezing gaat het over de vraag of Jezus de Messias is. Jezus antwoordt dat zijn werken dat aantonen. Hij gebruikt hierbij het beeld van de goede schapen. Wat zou ons antwoord zijn op de vraag of Jezus de Messias is? Laten onze werken zien dat wij zijn (op)volgers, zijn erfgenamen zijn? En dat wij het stokje hebben overgenomen door liefde en trouw voor mensen voorop te stellen?

Viering Heilig avondmaal

Bij het vieren van het Avondmaal  denken wij terug aan Jezus, hoe hij in liefde en trouw aan de mensen bereid was zijn leven te geven. Hij was meester in het dienen. Door samen het avondmaal te vieren geven wij aan dat wij hem daarin willen volgen. Wij willen dienen door brood en wijn te delen met elkaar. Zo doen wij zijn gedachtenis eer aan. Wij vieren het avondmaal in de viering van 8 mei.


Collecte in blik

Zondag 8 mei  is er collecte in blik.

U kunt op deze zondag u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u de voedselbank steunen? Dat kan door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.


Doop uitgesteld

Zondag 15 mei
Bijbellezing: Johannes 13:31-35
Voorganger: ds. Fred van Helden

De doop van David René Cornelis Klip die voor deze dag gepland stond is uitgesteld.  De drukte rond de verhuizing wordt de ouders van David,  Joost en Miriam Klip-Mieremet iets teveel.  Een nieuwe datum is nog niet bekend.

In Johannes 13:31-35  vertelt Jezus aan zijn leerlingen dat hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. het is dan kort voor het lijdensverhaal. En Jezus zegt  tot zijn vrienden dat elkaar  moeten liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad. aan de liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn.

Op deze zondag is er ook Tienerdienst