Nog geen reacties

Kerkdienst 9 mei Hofkerk + Vierhovenkerk

Komende zondag is er een gezamenlijke viering  van Hofkerk en Vierhovenkerk in de Hofkerk.

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

> Koffie drinken na de dienst DIGITAAL HOFKERK

> Koffie drinken na de dienst DIGITAAL VIERHOVENKERK

> GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


 

Blijf in Mij

De wijnstok en de ranken
Zondag 9 mei
Bijbellezing: Johannes 15: 1-8
Voorganger: Ds. Marco Visser en ds. Caroline der Nederlanden

De hoofdlezing is Johannes 15 en gaat over de wijnstok en de wijnranken. Jezus geeft dit weldadige beeld en vergelijkt zichzelf met een wijnstok. Hij zegt: “Blijf in Mij.” Het gaat erom met Hem verbonden te zijn zoals een rank aan de wijnstok. Op die wijze kunnen de levenssappen er door heen stromen. Het zijn de sappen van mildheid en vriendelijkheid, van vreugde en liefde het allermeest. Verbonden met die Wijnstok worden de vruchten van de Geest gedragen.

Avondmaal

Deze viering is een dienst van Schrift en Tafel. In het vieren van het Avondmaal vieren wij en ervaren wij dat wij verbonden zijn. Met elkaar allereerst als gemeente, plaatselijk én wereldwijd. We breken het brood en schenken de wijn om die met elkaar te delen. Het is een teken dat wij ons verbonden weten met elkaar en dat wij elkaar ter harte gaan. Maar ook vieren we onze verbondenheid met Jezus, en met God.  God en Jezus zijn ons voorgegaan in solidariteit, en hebben ons bevrijd. Wij weten ons daardoor met hen verbonden; en willen in en uit die verbondenheid leven. Door er te zijn voor elkaar, zoals God, Jezus er voor ons  was en is en zal zijn.

Collecte in Blik

Ook in deze coronatijd gaat de collecte in blik door. Mocht u producten hebben voor de Voedselbank, dan kunt u deze voor of na de viering afgeven in de Hofkerk, of contact opnemen met Cees van der Sluijs (06 24624048). Hij maakt dan een afspraak om het op te halen.