Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 14 maart 4e zo. 40dagentijd

Komende zondag is er een viering in de Hofkerk.

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

Koffie drinken na de dienst DIGITAAL

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN

Kerk & Choco voor kinderen


Hongerigen te eten geven

Zondag 14 maart

Bijbellezing: Matteus 25:35

Voorganger: Ds.F. van Dijke

De viering op deze 4e zondag in de 40dagentijd is een dienst van woord en gebaar  i.s.m het dovenpastoraat. In deze viering gaat voor ds. van Dijke. Hij is dovenpastor voor het Interkerkelijk Doven Pastoraat.

In deze viering wordt ook het Avondmaal gevierd. Dat past goed bij het werk van barmhartigheid dat deze zondag centraal staat: de hongerigen te eten geven. In Matteüs 25 is het het eerste werk van barmhartigheid dat wordt genoemd. En dat is niet voor niets. Voedsel is de meest in het oog springende basisbehoefte van een mens. Daaraan wordt ook het eerst zichtbaar hoe onrechtvaardig rijkdom verdeeld is in onze wereld, en waar een opdracht ligt, voor ons en voor de wereld: aan haar behandeling van de weerlozen in de maatschappij kan immers de gerechtigheid van een gemeenschap worden afgelezen.

Maar tegelijkertijd heeft voedsel, brood ook een diepere laag. Jezus vergeleek het sterven, het geven van zijn lichaam met het geven en delen van brood. Met het vieren van het Avondmaal en het delen van het brood op deze vierde zondag in de 40dagentijd, mogen we Hem daarvoor danken, en mag dat ons aan het denken en in beweging zetten.