Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 15 november

Zondag  15 november is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname.  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Deel je talenten

Zondag 15 november
Bijbellezing: Matteüs 25:14-30
Voorganger: Mevrouw Joke Sneep-Oorbeek

In deze viering zal voorgaan mevrouw Joke Sneep. Zij is al enige tijd kerkelijk werker in de Immanuël Wijkgemeente.