Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 20 september

Zondag  20 september is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname.  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


God en ik en een vriend

Zondag 20 september 2020 vanuit de Hofkerk
Bijbellezing: Job 6: 14: Kolossenzen 3: (9)12-15a
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

De naam van Job wordt in onze taal vereenzelvigd met het ongeluk en leed dat een mens kan overkomen. Dat is gebaseerd op wat Job in het bijbelverhaal overkomt; de ellende stapelt zich voor hem op. Zijn vrienden proberen hem te troosten, maar Job voelt zich niet door hen geholpen. Hun beeld van God wijkt zo af van hoe Job God ziet, dat zij verwijderd raken van elkaar. Job spreekt uit hoe het zou moeten zijn: Wie zich bekommert om een vriend in nood, toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende. Hij verbindt omzien naar elkaar aan eerbied voor God. In Kolossenzen vult Paulus in hoe een gelovige, een gelovige gemeente er voor elkaar hoort te zijn. Ook daarin een verwijzing naar God. Als schepper van mensen, die geschapen zijn naar zijn beeld: allen gelijk, en verbonden met elkaar.

In deze viering zal het Pastorale Team vertellen over hoe visie, samenstelling en hoe zijn in deze tijd invulling geeft aan het pastoraat in de Hofkerk.

Ook de kring Groeien in Geloven vertelt over hun samenkomsten: hoe die eruit zien, wat beleefd wordt, over de coronatijd en hoe ze nu weer van start gaat.