Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 21 februari 1e zo. 40dagentijd

Komende zondag is er een viering in de Hofkerk.

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN

Koffie drinken na de dienst DIGITAAL


Zieken bezoeken

Zondag 21 februari
Bijbellezing: Matteüs 25:36
Voorganger: Fred van Helden

Tijdens de zondagen in de 40 dagentijd staan de werken van barmhartigheid centraal. Op de eerste zondag is dat ‘zieken bezoeken.’

In de tijd van Jezus had ziekte te maken met reinheid. Melaatsen werden verbannen naar een plek buiten de stad, bang als mensen waren dat ze werden besmet. Niet zelden dacht men, dat je het zelf verdiend had. Er werd met een boog om zieken heen gelopen, denk maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jezus doorbreekt radicaal deze gewoonte door op zieken af te stappen. Misschien wel belangrijker dan het genezen zelf, is dat Jezus nabij is en echt oog, oor en hart heeft voor wie ziek is.

In het ‘bezoeken’ van zieken gaat het om meer dan even langsgaan. Het gaat om het ‘zoeken’ en het echt willen zien wie de ander is en hoe het met de ander gaat. Deze belangstelling heft het isolement op en zorgt dat je je ‘thuis’ voelt, geborgen, ook al lig je in het ziekenhuis.

In de lange tijd dat corona duurt, zijn mensen moe geraakt en zijn ze ziek van corona. Dit is anders dan echt corona hebben, maar de psychische gevolgen van eenzaamheid en je opgesloten voelen in je huis kan ook ziekmakend zijn. Zieken bezoeken houdt dan ook in echt luisteren naar wat er in hen omgaat.