Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 22 november

Zondag  22 november is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname.  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Kijken naar wat komt!

Zondag 22 november
Bijbellezing: Thessalonicenzen 5: 1-11 en Matteüs 24: 14-35
Voorganger:
Ds. Gerrit van de Kamp

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het gaat deze zondag over de grote toekomst waarover Paulus in de eerste lezing schrijft: ‘want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht’ (1 Thess. 5: 2). De apostel wekt de gemeente op deze dag waakzaam tegemoet te gaan. In de grote Rede over de laatste dingen uit Matteüs 24 wordt ook over de toekomst gesproken. Het gaat gepaard met allemaal geweldige tekenen die de mensen grote angst in boezemen. Toch kun je zien of het al zover is. Jezus gebruikt het beeld van een vijgenboom. Als de vijgenboom uitloopt en in blad schiet, weet je dat de zomer in aantocht is. ‘Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is’ (Mat. 24: 33). Vragen genoeg: kunnen wij als het ware op de klok kijken en zien hoe laat het is? We zullen ons afvragen hoe wij zelf invulling kunnen geven aan waakzaamheid. Hoe gaan wij de toekomst tegemoet?