Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 23 augustus

Zondag  23 augustus is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Zelfverloochening

Zondag 23 augustus
Bijbellezing: Jesaja 51:1-6; Matteüs 16:21-27
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

Op deze zondag klinken bekende woorden over zelfverloochening, en het kruis opnemen als je Jezus wil volgen. Zelfverloochening is vaak gelijk gesteld aan zelfontkenning, maar dat is niet hetzelfde. Zelfverloochening is dat je jezelf niet langer het middelpunt laat zijn van je eigen wereld. Het gaat niet om wat ik wil en verlang. Dat leidt tot een strijd tussen ego’s, die deze wereld tot haar ondergang zal brengen. Jezus roept ons op Hem te volgen op zijn weg. Dat is juist verbindend. Het betekent dat je het belang van elkaar laat prevaleren boven je eigen belang. Als dat gebeurt, dan ga je met elkaar voor een doel: het komen van Gods Rijk, een Rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. Op deze zondag, die ook de ‘Internationale Dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan’ is, is Jezus’ oproep Hem te volgen een bevrijdende oproep