Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 25 oktober

Zondag  25 oktober is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname.  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Een open boek

Zondag 25 oktober
Bijbellezing: Nehemia 8
Voorganger: Ds.Caroline der Nederlanden

De Joodse ballingen zijn teruggekeerd in Jeruzalem. De tempel en de stad worden herbouwd. Maar het volk Israël is vooral een volk dat leeft van het Woord. Dat wordt duidelijk in het verhaal van Nehemia 8. Ezra wordt daar gevraagd om de tora te halen en voor te lezen, het boek met de woorden die Mozes van God had ontvangen. Het maakt veel los bij het volk; beseften zij hoe zij los waren geraakt van God? De priesters keren hun droefheid om in vreugde: Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.

Soms hebben ook wij een oppepper nodig, helemaal nu de coronabesmettingen weer toenemen, en de wintertijd ingaat. Minder daglicht, meer donkerte. Kan deze tekst daaraan bijdragen?  Het spoort ons in ieder geval aan om bij ons zelf na te gaan, waar wij onze vreugde in vinden? Speelt het Woord van God daar een rol in?