Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 6 september

Zondag  6 september is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname.  DEZE ZONDAG ER ER WEL EEN LIVESTREAM

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Hoe ver ga je?

Zondag 6 september
Bijbellezing: Ezechiël 33: 7-11; Matteüs 18: 15-20
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

“Ik zag je al een tijdje niet buiten, en ik dacht: kom, laat ik eens aanbellen en kijken of alles goed is.” zegt de ene buurvrouw tegen de andere. De een zal denken: “Wat fijn dat er iemand naar mij omziet”, maar een ander zal denken “Waar bemoeit ze zich mee!” De scheidslijn tussen omzien naar elkaar en ongewenste bemoeienis is soms moeilijk te trekken. Maar ook het omgekeerde van het bovengenoemde voorbeeld geldt: dan durft de buurvrouw niet aan te bellen. De andere buurvrouw verlangt dan misschien wel naar medeleven, maar is een ander terughoudend daarin, om de schijn van bemoeienis te voorkomen.

De lezingen van deze zondag gaan een stapje verder, daar gaat het om iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag. Dat wordt nog eerder ervaren als ongewenste bemoeienis. Toch hoort ook dat bij verantwoordelijkheid voor elkaar, en voor de gemeenschap, omdat je wilt dat het de ander en de gemeenschap goed gaat. Maar de grens is hoog. Durf jij een ander, durven wij elkaar aan te spreken op ons gedrag?