Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, 8 november

Zondag  8 november is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST Voor de liturgie van deze dienst

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST om de dienst  te beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST voor beeldopname.  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Deel je talenten

Zondag 8 november
Bijbellezing: Matteüs 25:14-30
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

Vlak voor het einde van zijn leven vertelt Jezus de gelijkenis van de talenten. Het waarschuwingsniveau bij Matteüs is hoog; alle alarmlichten knipperen. Dit is wat Jezus ons nog wil meegeven. Maar het is geen gemakkelijke gelijkenis. De twee mensen die hun verkregen talenten weten te verdubbelen, worden beloond door hun heer; de derde, die zijn talent begraaft, wordt gestraft. Eeuwenlang is met dit gegeven mensen angst  aangejaagd: op het moment van sterven wordt een streep getrokken, en afhankelijk van je (on)geloof wordt geoordeeld/veroordeeld. Dit is niet hoe wij onze Heer, God hebben leren kennen in Jezus. In Jezus leren we God juist kennen als een God van liefde, genade, troost en hoop. Misschien is dat wel wat Jezus ons in deze gelijkenis wil meegeven; deze schatten (liefde, genade, troost en hoop) ga ermee de wereld in, deel ervan, en zorg dat het meer wordt. Lukt het ons om aan deze oproep gehoor te geven?

Viering van Woord en Gebaar

De viering van 8 november zal een viering van Woord en Gebaar zijn. Er zal een gebarentolk aanwezig zijn, die voor doven en slechthorenden de viering met gebaren zal vertalen. Zowel in de Hofkerk als thuis via youtube (Hofkerk Delft) zal de viering zo te volgen zijn.

Viering van het Heilig Avondmaal

In deze viering van 8 november zal ook de Maaltijd des Heren gevierd worden. Vooral in het vieren van het Avondmaal mogen we verbondenheid ervaren met God en elkaar, als we eraan denken hoe Jezus ons heeft laten zien hoe onvoorwaardelijk hij, God ons liefheeft. Met diepe vreugde en dankbaarheid mogen wij dan ook de maaltijd vieren.

Collecte in blik

Door de corona crisis en alle beperkende maatregelen, maken veel mensen ook financieel moeilijke tijden door. De Voedselbank merkt dat. Niet alleen komen er minder producten binnen, ook neemt het aantal mensen toe dat een beroep moet doen op de Voedselbank. Daarom zijn uw producten zeer welkom. Iedere 2e zondag van de maand kunt u producten doneren in de Hofkerk, of een financiële bijdrage leveren. Van harte bij u aanbevolen..

Lees ook >> Inzamelingsactie Voedselbank 11 november.