Nog geen reacties

Kerkdienst Hofkerk, Pasen 4 april

Komende zondag is er een viering in de Hofkerk.

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

Koffie drinken na de dienst DIGITAAL

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN

Kerk & Choco voor kinderen


Pasen: opstaan tot nieuw leven

Zondag 4 april

Bijbellezing: Mat 25:35, 36, Johannes 11: 25,26, Johannes 20: 1-18

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Jezus is opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Dat vieren we met Pasen.

Pasen is het feest van de hoop, dat dingen anders kunnen, dat alles niet bij het oude hoeft te blijven.

Als we om ons heen kijken dan ziet deze wereld er lang niet altijd uit zoals we die zouden willen zien. Met Pasen vieren we dat het anders kan. Jezus is opgestaan uit de dood. Ook wij kunnen opstaan tegen alles was negatief is, wat omlaag haalt, wat niet goed is.

In deze viering komen twee lijnen samen. Allereerst komt aan bod de laatste van de 7 werken van barmhartigheid waar we iedere zondag van de 40dagentijd bij hebben stilgestaan: gevangenen bezoeken. Mensen die gevangen zitten, weten als geen ander wat het is om je gebonden te voelen, ingekapseld, waarbij het moeilijk is om moed, hoop, uitzicht vast te houden. Een groet, een handreiking, aandacht in bijv. de vorm van een kaartje bemoedigt dan. Aandacht hebben we voor de  paasgroetenactie, waarbij we voor gevangenen een paasgroet hebben geschreven. Daarnaast komt ook de lijn van de stille week van de IK BEN woorden van Jezus terug in deze viering. Jezus zegt in Johannes 11: 25 IK BEN de opstanding en het leven. Wie dat op zich in laat werken, gelooft erin en vertrouwt erop dat er een kracht is die sterker is zelfs dan de dood. Een kracht die doet opstaan tot nieuw leven. Een leven van ‘er zijn’ voor elkaar.