Nog geen reacties

Kerkdienst van zondag 17 mei (via kerkomroep)

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Wipmolen

Rechtstreekse link  GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Heeft u op zondagochtend moeite om de site van Kerkomroep te bereiken? Luister dan op een ander moment, als het minder druk is.
Opmerking: Kerkomroep werkt niet goed samen met Google Chrome. U kunt beter een andere internetbrowser gebruiken, zoals Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

SCHERMVERSIE

PRINTVERSIE

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN

Livestream met beeld:

ER IS GEEN LIVE STREAM VAN DEZE DIENST


Zondag 17 mei vanuit Wipmolen
Bijbellezing: Exodus 20:1-21 en Johannes 16: 22-30
Voorganger: Ds. David Knibbe

Israël heeft zich afgevraagd of God wel of niet in hun midden is. Meteen daarop valt Amalek aan, en merken ze dat als Mozes biddend de handen omhoog heft, God in hun midden is en dat ze aan de winnende hand zijn. Daarna helpt Mozes’ schoonvader Jethro om de bestuurlijke taken van Mozes te verlichten. Ook door bemiddeling van deze priester van Midian blijkt God bij hen te zijn. Vervolgens verschijnt God op de Sinaï en geeft aan Israël de tien geboden. En vóór dat Israël klaagde of God wel in hun midden was of niet, kregen ze kwakkels en manna te eten en water te drinken. Ook in de woestijn is God er, met voedsel en drinken en nu met de wet, dé kracht om te leven.
Johannes vertelt dat we in Jezus’ naam alles mogen vragen en dat we het dan krijgen. De clou zit hem in het bidden in Jezus’ naam. Dat wil zeggen dat ik mijn wraakgevoelens, egoïstische verlangens en kortzichtige gebeden, die ik in eigen naam bidt, thuis moet laten. Bidden in Jezus’ naam is gedoopt worden in zijn liefde, in zijn leven en in zijn dood. Ook zo werkt God in ons midden. Dat betekent openstaan voor God, de tien geboden in letter en geest doorgronden en die dienend doen. Jezus volgen in leven en dood. Dan krijg je altijd waar je voor bidt.


Voor hen die de liturgie niet per mail ontvangen een overzicht van de liederen die we op zondag 17 mei zingen.

  • Waar vind ik vrede;
  • Liedboek 66: 1, 6, 7;
  • Heer, ontferm U over ons;
  • liedboek 705: 1,2;
  • liedboek 907: 1, 3;
  • U komt de lof toe;
  • liedboek 433: 1, 3;
  • liedboek 316: 1, 4

Ds. D. Knibbe