Nog geen reacties

Kerkdienst van zondag 24 mei (via kerkomroep)

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Vierhovenkerk. Het is een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven.

Rechtstreekse link  GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

SCHERMVERSIE     PRINTVERSIE

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN

Livestream met beeld:

Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST


 

Vier feest, in alle tijden!

6e zondag na Pasen, Zondag 24 mei vanuit Vierhovenkerk
Bijbellezing: Exodus 19 en Johannes 16
Voorganger: Ds. Marco Visser

Het kwaad in al haar vormen van pijn, teleurstelling, tegenspoed, boosheid, verlamdheid, lamlendigheid en wanhoop zoekt wegen om het kostbare te bederven. Het coronavirus dat onheil sticht wil het goede en mooie afpakken. Epidemieën waren er vroeger en nu, oorlogen en honger zijn van alle tijden. Begin deze maand herdachten we de slachtoffers van WOII, zigeuners, homo’s, Joden en al die andere doden. De Joden bleven ook in de kampen hun feesten en geboden onderhouden. Abel Herzberg vertelt over meester Labi uit Noord-Afrika. Deze man boog voor de Eeuwige en niet voor de Führer. Hij weigerde de soep te eten waarin flintertjes paardenvlees dreven. Hij kende onderscheid tussen goed en kwaad, de Führer aller Germanen niet. Het is ook bekend hoe christenen samen het Avondmaal vierden in een concentratiekamp. Nog minder dan een kruimeltje brood voor ieder en toch vierde men de Maaltijd. Men gedacht wat de Heer had gedaan met het oog op de toekomst. Want: “Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de bergen en werd samengebracht, en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen in uw rijk, van de einden der aarde.” Men wist zich gesterkt door dit teken waarin Christus zichzelf uitdeelt. Zo blijft er zicht op de toekomst en wordt de hoop gevoed. In Exodus 23:1-17 staan eerst geboden die met grote stelligheid geponeerd worden. Daarna volgen de woorden over de sabbat. De verzen 13-17 gaan over de drie belangrijkste feesten: Pesach, Wekenfeest (Pinksteren) en Loofhuttenfeest. Men staat op die feesten stil bij de uittocht, de gave van de Wet en de doortocht door de woestijn.  Onderhoudt die feesten zo luidt het gebod opdat je niet vergeet! Want ‘vergeetachtigheid leidt tot ballingschap, maar gedenken is het geheim van de verlossing.’ Dit gedenken, dit feestvieren vanwege de heilsgeschiedenis die God met ons mensen gaat doen we niet omdat het moet maar omdat we van De Bevrijder houden. ‘Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugde en sterkte zijt. Ik heb U lief, o welgezinde, wiens komst ik dag en nacht verbeid. Ik heb U lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht.’