Nog geen reacties

Kerkdienst zondag 21 juni 2020 (uit de Wipmolen via kerkomroep)

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Wipmolen. Het is een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven.

Rechtstreekse link  GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

PRINTVERSIE

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN

Er is GEEN Livestream met beeld

 


Zondag 21 juni vanuit de Wipmolen
Bijbellezing: Lucas 14: 16-24 en Jesaja 25: 6-8.
Voorganger: Ds. David Knibbe

Verliezen en vinden is het overkoepelende thema van de drie diensten in juni die wij als wijkgemeenten Hof van Delft,
Vierhoven en Immanuel samen hebben.
lemand geeft een feest en de genodigden zeggen massaal af. Jezus vertelt dit verhaal als reactie op de enthousiaste uitroep van een van de gasten dat je gelukkig bent als je door God gered bent. Jezus brengt een correctie aan, niet iedereen gaat op Gods uitnodiging in.