Kerkdienst 26 november 2017 met Dopen

Zondag 26 november Bijbellezing: Matteüs 25:1-13 Voorganger: ds. Fred van Helden Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam is de boodschap. Je weet niet op welke dag en op welk tijdstip het uur is aangebroken dat de Heer komt. […]

Continue reading

kerkdienst zondag 29 oktober 2017

In de lezing vergelijkt Jezus de komst van Gods nieuwe wereld met een nadert feest. De koning stuurt daar allerlei uitnodigingen voor weg, maar niemand komt opdagen. Willy Frises heeft de gelijkenis een beeld gegeven. Op de blauwe vloer … Een groep mensen wendt zich af van het feestgebeuren. Ze zijn goed aangekleed: lange jassen, […]

Continue reading