Kerkdienst van zondag 22 mei 2016

Deze zondag wordt genoemd Trinitatis: de zondag van de drie-eenheid. Hoe leg je dat uit? Dat God bestaat in drie vormen is en toch één en dezelfde is? Een kunstenaar als Escher tekende figuren, die leken te kloppen, maar ook weer niet. Je wordt getraind om het telkens van een andere kant te bekeken. En […]

Lees meer

kerkdienst van zondag 1 mei

Op het rooster voor deze zondag staan de afscheidswoorden van Jezus. Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij naar de hemel zal gaan. Maar dat betekent niet dat de leerlingen vergeten worden. Jezus gaat wel weg, maar blijft toch ook dichtbij: de Geest zal komen, die zal duidelijk maken dat God zich vinden laat.

Lees meer

Kerkdienst van zondag 17 april

Lezingen: Numeri 27: 12-23; Johannes 10: 22-30 Het is niet zo vaak winter in de Bijbel, maar in dit verhaal wel. Het is ook het feest van tempelwijding, Chanoeka, een feest met veel lichtjes. En Jezus vertelt. Hoe zijn werken getuigen dat hij de Messias is, Gods zoon. Jezus borduurt hier verder op het beeld […]

Lees meer

Kerkdienst van zondag 3 april 2016

Wat ik wel weet…. Lezing: Lucas 24:13-35 Hoe vaak gebeurt het niet dat je verrast wordt door iets wat van de andere kant komt. Dat het bijzondere van het leven niet zit in wat je er zelf van maakt, maar wat je overkomt. Een kind dat lacht, de natuur die verwondert , een mens die […]

Lees meer

Kerkdienst Paasmorgen 27 maart 2016

Het graf is leeg. 40 dagen hebben we stap voor toegeleefd naar Pasen. Elke week kregen de kinderen een koffer met en opdracht mee. Met Pasen lopen we nog eens langs de borden en bedenken we wat Jezus ons op weg wilde meegeven. In de laatste uren was voor Jezus de weg moeilijk, maar toch […]

Lees meer