Kerkdienst van zondag 3 april 2016

Wat ik wel weet…. Lezing: Lucas 24:13-35 Hoe vaak gebeurt het niet dat je verrast wordt door iets wat van de andere kant komt. Dat het bijzondere van het leven niet zit in wat je er zelf van maakt, maar wat je overkomt. Een kind dat lacht, de natuur die verwondert , een mens die […]

Continue reading

Kerkdienst Paasmorgen 27 maart 2016

Het graf is leeg. 40 dagen hebben we stap voor toegeleefd naar Pasen. Elke week kregen de kinderen een koffer met en opdracht mee. Met Pasen lopen we nog eens langs de borden en bedenken we wat Jezus ons op weg wilde meegeven. In de laatste uren was voor Jezus de weg moeilijk, maar toch […]

Continue reading

We staan aan de rand van Jeruzalem, we zien de koning binnenrijden op een ezel. ‘Hier ben ik,’ zegt hij. En wij zijn er ook. De hoofdrolspelers van het Paasverhaal zijn op het toneel verschenen. De mens die een is met God is in de stad. Maar ook de omstanders zijn er, juichend en schreeuwend. […]

Continue reading

Kerkdienst van zondag 6 maart 2016

6 maart maken we een combinatie met het 40-dagen project en de wereldgebedsdag. Tijdens de wereldgebedsdag staan kinderen in aandacht in een liturgie, die samengesteld is door vrouwen uit Cuba. onder de titel ‘Ontvang mij als een kind.’ Jezus heeft oog voor de kinderen en stuurt ze niet weg. Hij omarmt hen met heel hun […]

Continue reading

Hoe is het mogelijk dat de ene mens ongeluk treft, en een ander niet. In Siloam (Lucas 13) stort een toren in en 18 mensen vinden de dood. Hun schuld is niet groter dan de schuld van anderen. Hoe komt het dat het kwaad goede mensen kan treffen, dat onschuldigen lijden? Jezus belijdt dat hij […]

Continue reading

Kerkdienst van zondag 21 februari 2016

Stap voor stap in de 40dagen Jezus volgend gaan we met leerlingen mee de berg op. Een bijzondere ervaring tilt hen boven het alledaagse uit. Boven op der berg verschijnen Mozes en Elia. Dat zijn de grote profeten. Jezus volgt in hun voetsporen. De sporen van hun levensweg laten vertrouwen en doorzettingsvermogen zien. Maar als […]

Continue reading

De weg die Jezus volgt, voert hem de woestijn in. Veertig dagen lang vast hij. Anselm Grün zegt daarover. “Vasten als afzien is veelmeer een uitdrukking daarvan dat we aan God toebehoren en niet aan de wereld, dat we aan onszelf toebehoren en niet aan onze hartstochten en verslavingen, onze behoeften en wensen.” In de […]

Continue reading