De wijkgemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad heeft contact met de verschillende commissies en groepen in de gemeente, en vertegenwoordigt onze gemeente op lokaal en regionaal niveau (zoals in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft).

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers met verschillende taken: predikanten, beleidsouderlingen, pastoraal ouderlingen, diakenen en jeugdouderling. Eens per maand komt de wijkkerkenraad bij elkaar om zaken te bespreken en besluiten te nemen die onze wijkgemeente aangaan. In de vergaderingen wordt tijd genomen om te zoeken waar de Geest van God waait, om na te denken en te praten over hoe we als gemeente van Christus kunnen functioneren.