Nog geen reacties

Kerstattenties wegbrengen

Leden van de Protestantse gemeente Delft van 75 en ouder krijgen van de diaconie een kerstattentie met wat lekkers een bijbels dagboek. Voor onze wijkgemeente zijn er 174 pakketjes. De meesten zullen door de vaste bezoekmedewerkers bezorgd worden.

Bezoekmedewerkers halen de attenties op

  • vrijdag 10 dec. tussen 14- en 17.00 u

Helpt u mee de kerstattenties bezorgen?

Er zullen zeker ook pakketjes overblijven. En daarvoor doen we een beroep op u.

Als u zich aanmeldt om één of meer pakketjes te bezorgen, zullen die  klaarliggen in de Hofkerk.

  • vrijdag 10 december  van 14.00u -17.00u
  • Zondag  12 december na de dienst in de kerkzaal
  • dinsdag 14 december  van 10-11.00u

Bezorging

  •  van 10  tot 24 december

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Johan Voerman (015 2146307, j.w.t.voerman@hetnet.nl)

Lenny van der Sluijs (lenny.vd.sluys@gmail.com)

Lida ’t Hart (lidahart@ziggo.nl)