Nog geen reacties

Kerstcollecte 2019 – Jessehof en de Eritrese Orthodoxe Tewahedo kerk

Elk jaar verzorgt de Raad van Kerken een voordracht aan de aangesloten lidkerken voor de kerstcollecte. Deze keer zijn als doelen uitgekozen het interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof en de Eritrese Orthodoxe Tewahedo kerk. Beide organisaties  ontvangen een gelijk bedrag van het totaal gecollecteerde bedrag. Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de specifieke doelen.

Van inloop naar uitloop | Training voor ambulante vrijwilligers van de Jessehof
Het Interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof bestaat ruim 7 jaar. Sinds kort heeft de Jessehof een nieuwe tak. Hoewel het inloophuis met haar werk veel mensen bereikt, realiseren we ons ook dat er mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten.

Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan. Je kunt dan denken aan mensen die ziek zijn of slecht ter been, mensen die last hebben van psychische ziekten voor wie de drukte van een inloophuis te veel prikkels geven en mensen die niet naar binnen durven of weten dat wij er zijn. De focus in zowel inloop als uitloop is eenzaamheid maar bij de uitloop gaan we naar de mensen toe. De doelgroep is in beide gevallen hetzelfde: het gaat altijd om eenzaamheid met nog andere problematiek erbij.

De Jessehof wil nu gaan werken met vrijwilligers en een stuurgroep van een aantal mensen van diverse kerken met diaconale ervaring en een groot netwerk. Voor deze vrijwilligers wil de Jessehof een training organiseren met een professionele trainer. Deze training kost 3.500 euro voor zes modules door het jaar. In de training is aandacht voor presentie, luisteren, reflectie, loslaten en supervisie. Met een bijdrage uit de Kerstcollecte kunnen meer mensen getraind worden, waardoor dit uiteindelijk heel veel eenzame mensen in Delft ten goede komt.

Ondersteuning voor de Eritrees Orthodoxe Kerk
De Eritrese Orthodoxe Tewahedo kerk komt iedere zaterdag bijeen in de Vierhovenkerk. Het is een snel groeiende gemeenschap met veel leden, ongeveer 40 gezinnen. Velen komen net uit Eritrea en zijn statushouders, ze spreken nog weinig Nederlands en zijn veelal aan het inburgeren. Hun diensten worden gehouden in het Tigrinya en duren van 7 -12 uur. Bij een doopdienst wordt de kerkzaal gebruikt en worden veel familieleden uitgenodigd.

Bij hun diensten wordt een tabernakel gebruikt, waarin de Bijbel en de tien geboden. Alleen de priesters hebben toegang. Deze tabernakel wordt nu in Rotterdam gehuurd en steeds opgehaald.

Met een bijdrage uit de Kerstcollecte van ca. 3.000 euro kunnen een of meer van de volgende wensen gerealiseerd worden:

  • Tabernakel : opklapbaar en met een gordijn. Een tabernakel wordt bij de diensten in de kerkzaal om de 14 dagen gebruikt bij doop- trouw- en avondmaalsdiensten. Een eigen tabernakel in het huis van God wordt door deze gemeenschap belangrijk gevonden.
    • Tabernakel : opklapbaar en met een gordijn. Kosten: € 500 – € 1000
  • Gezinsbijbels:  of in veel gezinnen wordt Tingrinya gesproken. Naast het vertellen van Bijbelverhalen aan de kinderen is het een mooie manier om Nederlands te leren.
    • Gezinsbijbels: 40 gezinnen á € 25. Kosten € 1000
  • Vakantietassen zomer 2020 voor de kinderen: veel kinderen gaan niet op vakantie. Een tas met een spelletje, tekenboek, kleurstiften etc. zal zeker op prijs gesteld worden.
    • Vakantietassen: 50 kinderen á € 20. Kosten € 1000

Deze doelen zijn in overleg met de vertegenwoordigers van de Eritrese Orthodoxe Tewahedo Kerk geformuleerd.