Nog geen reacties

Kerstcollecte voor Jongerencentrum The Mall en ISF

De Raad van Kerken brengt graag de twee doelen van de kerstcollecte onder uw aandacht

Kinderwerk YfC- JONGERENCENTRUM THE MALL

Bij de kinderen die bij the Mall komen speelt er met name veel op sociaal en emotioneel vlak. Veel kinderen hebben problemen op school en thuis. Op school vooral problemen in sociale omgang zoals ruzie maken, vechten, pestgedrag, etc. De kinderwerkers proberen hierover te praten met de kinderen en ouders. Door activiteiten en spelvormen willen ze de kinderen op sociaal en emotioneel vlak  positieve ervaringen meegeven.

Het kinderwerk kost op jaarbasis zo’n € 20.000,- waarbij de meeste kosten zitten in de uren van de kinderwerker en daarnaast de kosten voor de activiteiten die ze met deze kinderen doen.

Deze kinderen willen ze net als de jongeren een veilige plek bieden waar ze kunnen zijn, zichzelf kunnen ontwikkelen, maar ook hun verhaal kwijt kunnen. Het kinderwerk wordt niet gesubsidieerd door de Gemeente Delft. Hierdoor zijn geheel afhankelijk van giften. De kerstcollecte zou helpen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.

INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS

Er is een groeiende groep mensen, die buiten hun schuld in financiële problemen komen. Veel van deze mensen kloppen aan bij het ISF, zij zijn er om namens de kerken deze mensen te helpen. Daar heeft het ISF geld voor nodig. Meer geld dan voorheen, omdat de belemmeringen als gevolg van de coronacrisis de wacht periode voor een uitkering nog langer hebben gemaakt. Als mensen alleen in hun eerste levensbehoefte worden voorzien, hebben ze geen geld voor een dokter, tandarts, medicijnen, een identiteitsbewijs en dergelijke. Het ISF helpt deze mensen met leefgeld. Daarnaast ook desgewenst de kosten voor directe zorg van een arts of tandarts. Alles bij elkaar krijgt iemand voor de hele wachtperiode niet meer dan € 150,- p.p. Met € 2500,- kunnen we het komende halfjaar rond de 20 mensen uit de nood helpen, en mensen zonder draagvermogen op de kant trekken. Het geld dat u geeft, komt 100% terecht bij de doelgroep. Namens hen: bedankt voor uw bijdrage!

Rechtstreeks een bijdrage overmaken? NL33 INGB 0001 9424 33  t.n.v. Contactraad van kerken o.v.v. Kerstcollecte 2020 of scan de QR code

Download de Folder van de kerstcollecte

20201125 - Kerstcollecte 2020 flyer Raad van Kerken DINA4