Nog geen reacties

Kiezen voor Gods weg

Zondag 10 maart

Bijbellezing: Lucas 4:1-13

Voorganger: ds. Fred van Helden

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Jezus vast en stelt zichzelf kwetsbaar op. Zo wordt hij uitgedaagd door duivelse dilemma’s.

Jezus moet kiezen. Waarvoor gebruikt hij zijn kracht en zijn vermogens. Kiest hij voor roem en bekendheid? Kiest hij ervoor om het leven naar zijn hand te zetten en God op de proef te stellen?

Of kiest hij ervoor om in nederigheid de weg van God te gaan.  En je leven ook zonder roem in te zetten voor je minsten?

Het zijn keuzes waar we ook zelf voor gesteld worden. Marchandeer je met je overgave  voor God, of durf je in alle kwetsbaarheid te blijven staan voor God  en  medemens?