Nog geen reacties

Kinderen van God

Zondag 14 juli

Bijbellezing: Deuteronomium 24:17 en 24, Romeinen 8:1-17

Voorganger: ds. Marco Visser

Zondag 14 juli lezen we uit het Eerste Testament Deuteronomium 24:17 en 24 waarbij het met name gaat om de zinsnede  ‘bedenk dat u zelf slaaf geweest bent in Egypte.’  In zijn brief aan de Romeinen spreekt Paulus eveneens over het slaaf-zijn. In Romeinen 8:1-17 lezen we ‘u hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven.’ De slotverzen spreken over ons als ‘kinderen van God’. Vers 15 nodigt uit om in de dienst het lied Abba Vader te zingen  (LB 886). Boven dit gedeelte uit Romeinen staat in de NBV-vertaling ‘leven door de Geest’. Wat zou u er boven zetten?