Nog geen reacties

Koster(en) in de Hofkerk

We staan aan het begin van het jaar waarin een kosterloos tijdperk aanbreekt voor de Hofkerk. Op 14 juni 2018 gaat Peter Beuman met pensioen en wordt, zoals bekend, niet vervangen.

We gaan daarna verder op eigen kracht ondersteund door de organisatie Oude en Nieuwe Kerk (ONK). Wilco Blaak, hoofd ONK, was 14 december in de kerkenraadsvergadering om, mede namens het College van Kerkrentmeesters, hierover met ons te spreken.

Punten die aan de orde kwamen:

  1. Zoals al eerder vermeld zijn wij in de eerste plaats op zoek naar vrijwillige kosters die dienst willen doen rond de kerkdiensten op de zondagen. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar, het hele pakket, een groot of een klein deel daarvan. EHBO-training wordt indien nodig verzorgd.
  2. Ook zoeken wij schoonmakers die aanvullend zijn op de vaste maar beperkte professionele schoonmaak.
  3. Er komt een digitale agenda waarop alle activiteiten in onze en andere wijkkerken worden ingevuld, zodat iedereen altijd direct kan zien wat wie waar aan het doen is.
  4. De begeleiding van de externe verhuur wordt door de organisatie ONK ter hand genomen met inbegrip van contracten en financiële afhandeling.
  5. Eigen kerkelijke activiteiten hebben altijd voorrang boven externe verhuur.
  6. En ook activiteiten die van belang zijn voor ons als kerk (in de buurt) maar die wellicht financieel gezien niet ‘rendabel’ zijn, willen wij handhaven.
  7. De beoogde gezamenlijke inkoop voor alle wijkkerken van koffie enz. enz. dient recht te doen aan ons fair-trade uitgangspunt.
  8. Er moet een ‘sleutelbeleid’ komen met in principe een paar sleutelhouders die dicht bij de kerk wonen.

Een taakje voor jou?

Waar wij nu vurig op hopen, u raadt het al, dat zijn mensen die zich willen inzetten om de goede voortgang van het werk in de Hofkerk mogelijk te maken. Denk er alstublieft over na en laat van u horen! Voor de duidelijkheid gaan wij de kosterstaken precies inventariseren en ook zal over dit onderwerp binnen afzienbare tijd  een gemeenteberaad plaatsvinden.

 

Namens de wijkkerkenraad,

Marieke Smit