Nog geen reacties

Laat het maar zien!

Zondag 19 mei

Bijbellezing: Johannes 13: 31-35

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

In de tijd van de vroegste christenheid vielen christenen in de maatschappij op door hun naastenliefde. De toenmalige samenleving was er nl. een van competitie en hardheid. Wie voor een dubbeltje geboren was, werd nooit een kwartje. Vaak ging het om overleven, i.p.v. leven. Voor een christen was iedereen  gelijk. Christenen vielen op door hun inzet voor elkaar en voor degenen die tekort kwamen. In de lezing van deze zondag ontdekken we de bron van deze houding. Daar zegt Jezus : “Zoals ik jullie heb liefgehad, heb zo ook elkaar lief.” Liefde was de beste getuigenis van je geloof. En is dat nog steeds. De vraag is hoe dat  in onze tijd, en onze samenleving, zichtbaar wordt. Ook nu is de samenleving niet voor iedereen gelijk. Bestaan er koven tussen mensen en groepen mensen. Hoe maken wij zichtbaar dat liefde de kern is van ons bestaan en ons handelen. De liefde, zoals Jezus ons heeft liefgehad.