Nog geen reacties

Leerhuis over het humanisme van Martin Buber

Maandag  17 september begint het Leerhuis in de Hofkerk.   Dit jaar staat in het Leerhuis het boek  Kwaliteit van Leven| Het humanisme van Martin Buber   centraal.

Een mens is voor alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het ‘ik’ veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw.

In ”Kwaliteit van leven” laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles.

In het leerhuis gaan we gedeeltes uit dit boek met elkaar lezen en bespreken.

De eerste bijeenkomst is op maandagavond 17 september om 20.00u. in de Hofkerk o.l.v. Caroline der Nederlanden.