Nog geen reacties

Lichtjes voor Delft 7 november

Lichtjes voor Delft is in de afgelopen jaren een kleine Delftse traditie geworden op de eerste zondag van november. Dan is er om 14.00 uur op de Markt gelegenheid voor Delftenaren om overleden geliefden te gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of gedachte op een groot doek te schrijven. Deze bijeenkomst voorziet in een behoefte van veel Delftse inwoners. Als er een geliefde uit nabije kring is weggevallen, laat dit een leegte achter. Deze geliefde mag niet vergeten worden. Daar wil je even bij stil staan. In een tijd waarin we sterk met onze kwetsbaarheid zijn geconfronteerd, biedt Lichtjes voor Delft de mogelijkheid gemis en verdriet met elkaar te delen.

De eerste kaars zal worden aangestoken door Hans Rosier en Hans Breugem van Stichting Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft.

Om 14.30 uur start een korte viering in de Nieuwe Kerk rond het thema ‘we blijven samen.’ Er is muziek, een overdenking, een tekst uit de bijbel, een gedicht en ruimte voor stilte en gebed.

De dienst zal worden geleid door Melchior Kerklaan, diaken van de Rooms Katholieke Sint Ursulaparochie in Delft. Melchior Kerklaan vindt het belangrijk om zo dierbaren te blijven gedenken . “Omdat ze altijd bij ons blijven, en we ze in het Licht willen plaatsen.”

 Bij Lichtjes voor Delft zal zo nodig rekening gehouden worden met de dan geldende coronamaatregelen. We respecteren gepaste afstand.