Nog geen reacties

Lichtjes voor Delft – Foto’s

Het voorportaal van de Nieuw kerk stond vol met lichtjes en op het bord stonden, herinnering en gedachten aan al de geliefden, die overleden zijn. In gesprekken met mensen en in de zoekdienst werd met muziek en gedichten stil gestaan bij het verdriet en het gemis.

In de dienst kwam tot uitdrukking hoe belangrijk het is iemands naam te blijven noemen. De naam drukt uit wie de overledene voor je was, met alle mooie en goede, maar soms ook minder goede herinneringen die zijn of haar naam oproept. Zoals God de naam van Sion in zijn  handpalmen gegrift heeft om zijn volk en stad niet te vergeten, zo willen wij de mensen die we missen ook niet vergeten.