Nog geen reacties

Lichtjes voor Delft, herdenkingsbijeenkomst  6 november

Lichtjes voor Delft, 6 november 2022 vanaf 14.30 u, Markt, bij de Nieuwe Kerk

Lichtjes voor Delft, herdenkingsbijeenkomst

6 november 2022

Lichtjes voor Delft is in de afgelopen jaren een kleine Delftse traditie geworden op de eerste zondag van november. Dan is er om 14.30 uur op de Markt gelegenheid voor Delftenaren om overleden dierbaren te gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of gedachte op een schilderdoek te schrijven. De eerste kaars zal dit jaar worden aangestoken door Ravi Ahluwalia, Delftenaar van het jaar 2021. Als vrijwilliger is zij breed maatschappelijk betrokken in Delft, o.a. vanuit de Adviesraad Sociaal Domein Delft.

Om 15.00 uur start een korte viering in de Nieuwe Kerk rond het thema ‘verdriet delen.’ Er is muziek, een overdenking, een tekst uit de bijbel, een gedicht en ruimte voor stilte en gebed.

De dienst zal worden geleid door studentenpastor Renske Oldenboom. Voor haar is Lichtjes voor Delft een waardevol moment. “Het is belangrijk om verdriet te delen met elkaar, dat geeft lucht..” Eerdere jaren is gebleken dat deze herdenkingsbijeenkomst hierbij in een behoefte voorziet. Een mogelijkheid om stil te staan bij een dierbare die je niet wil vergeten.

Voor en na de viering is er in de Nieuwe Kerk gelegenheid een kop koffie of thee te drinken

 ‘Lichtjes voor Delft’ wordt ondersteund door de Protestantse gemeente Delft, CityKerk Delft, Stadsklooster Delft, interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof, de Raad van Kerken Delft, Motiv Delft, Hospice & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft, Odensehuis De Linde en Inloophuis Debora.

 

Lichtjes voor Delft – NL
Lichtjes voor Delft – Herdenking
Light a Candle – Remembrance
Light a Candle ENG

 

Light a candle – ARABIC
Light a candle – TIGRINYA
Light a candle -UKRAIN