Nog geen reacties

Liederen opnemen voor de diensten 17 juli

Vanaf 1 juli zullen er in de Hofkerk weer vieringen gehouden worden waarbij ongeveer 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. In deze diensten zal nog niet gezongen worden, ook nog niet door voorzangers. Om toch een persoonlijk geluid van zingende gemeenteleden te kunnen laten horen, willen we graag met groepjes gemeenteleden verschillende bekende liederen, die regelmatig in de Hofkerk gezongen worden gaan opnemen. Eenstemmig, laagdrempelig, met begeleiding van een muziekinstrument.

We denken aan bijvoorbeeld  4 gemeenteleden per keer, die bijvoorbeeld 3 à 4 liederen opnemen. Zo maken we een repertoire van te gebruiken liederen, voor zo lang dat nodig is.

De opnames zullen gemaakt worden in een verder lege Hofkerk, zodat er voldoende afstand genomen kan worden, en we kunnen zorgen voor goede ventilatie. We denken dat dit coronaproof is

Wil ook jij hieraan meedoen, laat het ons weten.  Laat ons ook weten als er liederen zijn die jij graag wilt horen.

De eerste opnames zijn al geweest. Vrijdag 17 juli is de 2de opname sessie.

Beluister alvast Lied 216: Dit is een morgen

Gerda Mastemaker  gmastemaker01@hetnet.nl
Fred van Helden 0630221990 favanhelden@gmail.com